PRZETARGI

Rozstrzygnięcia przetargów - ogłoszenie wyników

Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.z siedzibą w Łodzi 92-104 przy ul. Stokowskiej 25A, NIP 728-24-84-299
realizujący projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Nr umowy RPLD.04.01.02-10-0202_18-00, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.12.2019 do godziny 24:00 wpłynęły 3 oferty tj.:

  • oferta (nr 1) firmy: SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski , ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26
  • oferta (nr 2) firmy: OZE GROUP Dominika Sosnowska ul. Gen.D.Chłapowskiego 18/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 739-378-79-27
  • oferta (nr 3) firmy: SMART ENERGY M.Grot, P.Lewandowski S.C. ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź NIP 725-228-48-45

W wyniku oceny Zamawiajacy jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę (nr 1) firmy SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski, ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26, która jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% była najniższa i wyniosła 12.500zł netto, 15.375 zł brutto.

Oferta (nr 2) firmy : OZE GROUP Dominika Sosnowska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Gen.D.Chłapowskiego 18/2 NIP 739-378-79-27 oraz oferta (nr 3) firmy : SMART ENERGY M.Grot, P.Lewandowski S.C. z siedzibą w Łodzi 90-224 przy ul. Pomorskiej 77 NIP 725-228-48-45 są ważne, zgodne z treścią warunków zamówienia, nie podlegają odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% były wyższe.

Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.z siedzibą w Łodzi 92-104 przy ul. Stokowskiej 25A, NIP 728-24-84-299
realizujący projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Nr umowy RPLD.04.01.02-10-0202_18-00, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.12.2019 do godziny 24:00 wpłynęły 3 oferty tj.:

  • oferta (nr 1) firmy: SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski , ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26
  • oferta (nr 2) firmy: WELESS sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 9, 90-368 Łódź, NIP 729-270-01-61
  • oferta (nr 3) firmy: G.E.O. PROJEKT Grzegorz Gala. ul. Przełajowa 10, m.40, 94- 224 Łódź NIP 772-195-59-39

W wyniku oceny Zamawiajacy jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę (nr 1) firmy SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski, ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26, która jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% była najniższa i wyniosła 15.000zł netto, 18.450zł brutto

Oferta (nr 2) firmy: WELESS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-368, przy ul. Piłsudskiego 9, NIP 729-270-01-61 oraz oferta (nr 3) firmy: G.E.O. PROJEKT Grzegorz Gala, z siedzibą w Łodzi 94-224, przy ul. Przełajowej 10, m.40, NIP 772-195-59-39 są ważne, zgodne z treścią warunków zamówienia, nie podlegają odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% były wyższe.

Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.z siedzibą w Łodzi 92-104 przy ul. Stokowskiej 25A, NIP 728-24-84-299

realizujący projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.   Nr umowy RPLD.04.01.02-10-0202_18-00, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 13.12.2019 do godziny 24:00 wpłynęły 2 oferty tj.:

1) oferta (nr 1) firmy: E-manager spółka z o.o.w Łodzi                     

2) oferta (nr 2) firmy:  PL EUROPA S.A. ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

W wyniku oceny Zamawiajacy jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę (nr 2) firmy PL EUROPA S.A. ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, która jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena  100%  była najniższa i wyniosła 9.800zł netto, 12.054 zł brutto. 

Oferta (nr 1) firmy : E-manager spółka z o.o.w Łodzi    jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena  100% była wyższa.

Facebook
Facebook
Facebook