Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

regionalny program operacyjny województwa łódzkiego

Firma Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp.J. realizuje projekt unijny "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp.J. " nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0202/18-00

Cel projektu: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
  • ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych,
  • zmniejszenie kosztów wytwarzania energii,

Planowane efekty:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z poprawą jakości powietrza,
  • zwiększyć efektywność wykorzystania energii,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.044.291,45zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 561 461,34zł

Opis projektu:
Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem pokrycia potrzeb energetycznych budynku warsztatu wraz z hurtownią

Lokalizacja projektu:
Projekt realizowany jest w dwóch lokalizacjach:

  • ul.Stokowska 25A, 92-104 Łódź, polega na montażu ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 190,40 KW
  • ul.Ludowa 3, 95-041 Gałków Duży, polega na montażu kolektorów słonecznych o łącznej mocy 6 KW

Umowa o Dofinansowanie Projektu z RPO

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter